Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom Ni

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) Hywel Dda yw corff gwarchod annibynnol gwasanaethau'r GIG yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae CIC Hywel Dda yn ceisio gweithio gyda'r GIG a chyrff arolygu a rheoleiddio. Rydym yn darparu dolen gyswllt bwysig rhwng y rhai sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau'r GIG, y rhai sy'n eu harchwilio a'u rheoleiddio, a'r rhai sy'n eu defnyddio.

Mae CIC Hywel Dda yn clywed gan y cyhoedd (rhannwch eich profiadau) mewn sawl ffordd wahanol.  Rydym yn ymweld â gwasanaethau'r GIG er mwyn siarad â chleifion a gofalwyr. Rydym yn siarad â phobl mewn digwyddiadau cyhoeddus, a thrwy grwpiau cymunedol. 

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth yn helpu pobl sydd am godi pryderon am ofal neu driniaeth y GIG.

Rydym yn defnyddio arolygon, apiau a'r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'n cymuned.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol:
Ein cyfryngau cymdeithasol: