Neidio i'r prif gynnwy

Calendr Cyfarfodydd

Ein nod yw:
  • cyhoeddi'r agenda ar gyfer cyfarfod pwyllgor rhithwir o leiaf 2 diwrnod cyn i ni gwrdd
     
  • cyhoeddi briff neu gofnodion drafft o gyfarfod pwyllgor rhithwir mewn 15 diwrnod

Byddwn hefyd yn gweld a allwn ‘lifio’n fyw’ ein cyfarfodydd pwyllgor ar y rhyngrwyd. Byddwn yn e-bostio ein papurau bwrdd cyhoeddus atoch os gofynnwch amdanynt. Gallwch hefyd anfon e-bost neu ein ffonio a gofyn cwestiynau am yr hyn yr ydym yn ei wneud gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. 

Mae ein canllaw 'Sut i' yn esbonio sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein rhith-bwyllgor. Gallwch ofyn cwestiwn trwy gwblhau ac anfon y daflen 'mae eich barn yn bwysig'Gallwch lawrlwytho ein hamserlen lawn


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: