Neidio i'r prif gynnwy

Cynghorau Iechyd Cymuned Eraill

Mae'r Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yn gweithio i wella ansawdd eich gwasanaeth iechyd lleol.
Rydym eich llais statudol ac annibynnol yn y gwasanaethau iechyd a ddarperir ledled Cymru.
 
Mae 7 CIC yn cwmpasu gwahanol rannau o Gymru:
 

I gael rhagor o wybodaeth am eich Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) lleol cliciwch yr enw CIC priodol.

Mae Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru yn gyfrifol am fonitro perfformiad y Cynghorau Iechyd Cymuned, ymddygiad aelodau a pherfformiad swyddogion yn ogystal â gweithredu gweithdrefn gwynion.

Rydym yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio a darparu gwasanaethau'r GIG. Rydym yn darparu cyswllt pwysig rhwng y rhai sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau'r GIG, y rhai sy'n ei archwilio a'i reoleiddio a'r rhai sy'n ei ddefnyddio.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: