Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

Mae croeso i fynychu cyfarfodydd ardal CIC fel sylwedyddion aelodau o'r cyhoedd. 
Rydym yn croesawu siaradwyr Cymraeg yn ein cyfarfodydd. Gofynnwn i chi roi pum diwrnod gwaith o rybudd i ni os ydych yn dymuno mynychu cyfarfod a gofyn cwestiynau neu wneud sylwadau yn ystod y sesiwn holi ac ateb drwy gyfrwng y Gymraeg fel y gellir gwneud trefniadau ar gyfer gwasanaethau cyfieithu. 

Os oes angen copïau o bapurau'r cyfarfod, gall y rhain gael ar gais drwy ffonio 01646 697610.

Cliciwch ar y canlynol i gael mwy o wybodaeth:

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: