Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cynlluniau

I gael gwybodaeth am ein gwaith yn y flwyddyn i ddod, edrychwch ar ein cynlluniau ar gyfer 2022-2023


Cynllun Blynyddol 2022-23
Cynllun Cydraddoldeb 2022-23

Cynllun Blynyddol 2021-22 CIC HDD

Cynllun Cydraddoldeb 2021-2022


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: