Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn a wnawn

Rydym yn:

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
  • Ymweld â gwasanaethau lleol, i glywed am brofiadau cleifion a’r rheini sy’n gofalu a phoeni amdanynt
  • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion cymunedau lleol
  • Cwrdd â rheolwyr GIG yn rheolaidd
  • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG

Darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion di-dâl, cyfrinachol ac annibynnol, i bobl sydd eisiau cymorth i godi pryder am ofal a thriniaeth GIG.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: