Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i ddylanwadu ar eich gwasanaethau GIG.

Gallwch:

Gallwn helpu hefyd os ydych chi eisiau codi pryderon am ofal a thriniaeth GIG yma a hoffech gymorth ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: