Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i ddylanwadu ar eich gwasanaethau GIG. Gallwch:
  • Rhannu eich profiad o'r GIG gyda ni

  • Dweud wrthym eich barn ar sut dylai gwasanaethau GIG gael eu cynllunio a'u cyflenwi yn eich ardal

Oes pryder gennych chi? Angen help?

Mae'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio i ehangu a gwella safon eich gwasanaeth iechyd lleol. Ni yw eich llais statudol ac annibynnol yn y GIG.

Rydym yn darparu cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim i'r rheini sydd gyda phroblem neu gŵyn gyda gwasanaethau a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Iechyd Cymru. Dysgwch mwy

Mae'r daflen 'Gweithio i Wella' yn ganllaw i gleifion a'r cyhoedd sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno codi pryder am y GIG.  Gwelch y fideo Gweithio i Wella;


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: