Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio aelodau

Oes gennych Chi ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr CIC?

Am fod yn rhywun sy'n adlewyrchu'r safbwyntiau ac yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn eu cymunedau lleol ar wasanaethau'r GIG?

Dysgwch mwy am ddod yn aelod fan yma


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: