Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Oriau agor ein swyddfa yw 9:00 am-4.00p.m o ddydd Llun i ddydd Gwener

Mae staff yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru ac yn gweithio gartref yn bennaf gyda galwadau ffôn yn cael eu difyrru. Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb trwy drefniant ymlaen llaw yn unig

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wefan hon neu'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ynddo, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, trwy'r post neu e-bost. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

E-bostiwch unrhyw ymholiadau at: hyweldda@waleschc.org.uk

 


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: