Neidio i'r prif gynnwy

Ymweliadau â Gwasanaethau'r GIG

Rydym yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn annibynnol a heb ragfarn yn y ffordd y mae gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynllunio a'u darparu ar draws siroedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.


Mae ein haelodau gwirfoddol sy'n byw yn y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu yn cael eu cefnogi gan dîm bach o staff sy'n gweithio gyda'i gilydd i gynnal ymweliadau rheolaidd â'r gwasanaethau iechyd gan siarad â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r bobl sy'n darparu'r gofal i ddylanwadu ar y newidiadau a all wneud gwahaniaeth mawr.
 
Rydym yn ymweld â gwasanaethau lleol i glywed gan gleifion a'r rhai sy'n gofalu amdanynt ac amdanynt am eu profiadau. Dyma rai Adroddiadau Ymweld diweddar isod:


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol:
Ein cyfryngau cymdeithasol: