Neidio i'r prif gynnwy

Ymweliadau â Gwasanaethau'r GIG

Rydym yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn annibynnol a heb ragfarn yn y ffordd y mae gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynllunio a'u darparu ar draws siroedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.


Mae ein haelodau gwirfoddol sy'n byw yn y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu yn cael eu cefnogi gan dîm bach o staff sy'n gweithio gyda'i gilydd i gynnal ymweliadau rheolaidd â'r gwasanaethau iechyd gan siarad â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r bobl sy'n darparu'r gofal i ddylanwadu ar y newidiadau a all wneud gwahaniaeth mawr.
 
Rydym yn ymweld â gwasanaethau lleol i glywed gan gleifion a'r rhai sy'n gofalu amdanynt ac amdanynt am eu profiadau. Dyma rai Adroddiadau Ymweld diweddar


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol:
Ein cyfryngau cymdeithasol: